Assumpció Espada
presentacion obra propia contacta .
escola atzavara
Presentación
Información básica
Cursos monográficos
Obras de alumnos
Obras por encargo
Salidas formativas
Presentación

A més de les obres a la venda, pròpies de l'autora, es poden fer obres per encàrrec, de diferents motius i dimensions, materials, prèvia entrevista personal. Per mantenir una entrevista fer-ho a través de contacta

direccion atzavara
mail atzavara